11/11/2015: Herdenking van Wapenstilstand in de Senaat

Klik op de titel van de clip om deze te selecteren. Vervolgens kunt u de SD-versie (704x384) en / of HD-versie (1920x1080) downloaden

Omschrijving Lengte bestand MP4 SD bestand MP4 HD
Toespraak Senaatsvoorzitster 08:23 45,9 MB 720 MB
Getuigenis van André Lamsens, gelezen door Yanis Geurts (Luik) 02:07 9,16 MB 157 MB
Getuigenis van Germaine Brouckaert, gelezen door Emma-Laure Maquoi (Limburg) 02:15 10,5 MB 191 MB
Getuigenis van Julien Van Moerbeke, gelezen door Asma Bouyahiaoui (Brussel) 02:22 11,5 MB 202 MB
Getuigenis van Maurits Decancq, gelezen door Laure Desmet (W-Vl.) 02:02 8,82 MB 175 MB
Evocatie van de Eerste Wereldoorlog (lerarenopleiding Katholieke Hogeschool VIVES Campus Torhout) 18:05 95,0 MB 1510 MB
Uiteenzetting door dr. Emmanuel Debruyne (UCL) over de weerstand tijdens de Eerste Wereldoorlog 14:15 83,3 MB 1190 MB
Getuigenis van dhr Thierry Coppieters 't Wallant over zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog 25:37 137 MB 2150 MB